Погодака: 4771

Статут СКЦ Стеван Сремац

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о давању поклона

Правилник о коришћењу мобилног телефона

Правилник о накнадама запослених

Правилник о раду

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о угоститељским услугама и репрезентацији